top of page

2022 Message from TGAA President

สารจากนายกสมาคมนักกอล์ฟไทยในอเมริกา (TGAA)

 

August 16th, 2022
 

เรียน สมาชิก TGAA ที่เคารพทุกท่าน

 

ปีนี้ Thai Interstate Golf Tournament ของเราได้รับเกียรติจาก ทีม Chicago รับเป็นเจ้าภาพ เตรียมงานจัดการต้อนรับ และแข่งขัน มีนักกอล์ฟ และ ผู้ติดตาม ลงชื่อมาร่วมงานกันแบบหนาแน่นทีเดียว นักกอล์ฟ 291 คน, dinner guest อีก 122 คน ดังนั้น ผมคาดการณ์ว่า งานเลี้ยง welcome party ในคืนวันศุกร์คงจะมีประมาณ 325 คน และ ประมาณ 413 คนในงานเลี้ยงคืนวันอาทิตย์

 

ผมต้องขอขอบคุณ our main event sponsors ทั้งสามบริษัท

- Singha North America

- Eastland Food Corp  

- Smile POS

 

ที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรม ของ TGAA ทั้งปัจจัย และผลิตภัณฑ์มาแจกจ่ายให้สมาชิก รวมทั้งท่านสมาชิกอีกหลายท่าน ที่บริจาคเข้ากองทุน สนับสนุนกิจกรรมของ TGAA

 

หลายๆ ปี ที่ผ่านๆมา ส่วนมากแล้ว ทีมเจ้าภาพ ก็จะจัดงานกันไปตามพละกำลัง และทุนทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เจ้าภาพบางเมือง บางปี เขาก็อยากจะจัดงาน การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้มันยิ่งใหญ่ สมเกียรติเต็มที่ โดยทีมเจ้าภาพเอง ก็ยินยอมและยินดี ที่จะหาทุนมาเสริมเพิ่ม จากกองทุนที่ได้รับการช่วยเหลือมาจาก main event sponsors.

 

ผมขอขอบคุณ ทีมงาน Chicago ซึ่งนำโดย นายแพทย์ เชิดเกียรติ แสงคำ เป็นประธานจัดงานในปีนี้ ผมในนาม ของ TGAA และสมาชิกทุกคน ขอขอบคุณน้ำใจของชาวทีม Chicago ที่ตระเตรียมแผนการใหญ่ ในการต้อนรับพวกเราเอาไว้แล้วในปีนี้

 

ผมหวังว่า สมาชิกทุกท่าน คงจะได้รับความอบอุ่น และสนุกสนาน ในการมาเยือน Chicago ครั้งนี้

และหวังว่าเราคงจะได้พบกันปีหน้า ที่ Las Vegas นะครับ

 

ด้วยความเคารพ

 

เข็มปัทม์ แสงเงิน

นายกสมาคม นักกอล์ฟไทย ในอเมริกา

TGAA President

ksangern@gmail.com

Kempat Sangern_headshot.jpg
bottom of page